Spolupráce 21. stoletíFotogalerieVideogalerieAkceStážeTémata BP/DPVýukové mat.DokumentyKontaktyHledat
HomeProjekt Spolupráce 21. století je u konce. Prohlédněte si kroniku projektu (PDF, 70MB). Následuje období udržitelnosti.

Cíle projektu

Řešitelem projektu je ČVUT.

Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání a VaV činnosti v medicínských oborech prostřednictvím vytvoření moderní sítě sloužící k výměně informací a znalostí mezi žadatelem ČVUT  FBMI a partnery 1. LF UK, Klatovskou Nemocnicí, ZZS Plzeňského kraje a Consulting Company Novasoft a.s.

Budou realizovány tyto aktivity:

1) vytvoření kanceláře projektové podpory, které bude koordinovat  spolupráci všech subjektů v rámci výuky, VaV, praktické medicíny a projektových činnostech

2) organizace konferencí, stáží a odborných praxí jak domácích, tak  zahraničních

3) spolupráce při vytvoření interaktivní webové platformy

4) spolupráce při vytvoření souborů sloužících pro VaV, výuku a přenos  informací, vytvoření databáze pro spolupráci při VaV

5) umístění těchto multimediálních souborů na webovou platformu Cílové skupiny tvoří studenti a lékařští, pedagogičtí, vědeckovýzkumní a  ostatní zaměstnanci žadatele a partnerů. Plánované aktivity budou realizovat zaměstnanci žadatele a partnerů.

Cílové skupiny tvoří studenti a lékařští, pedagogičtí, vědeckovýzkumní a ostatní zaměstnanci žadatele a partnerů.

Plánované aktivity budou realizovat zaměstnanci žadatele a partnerů.

Přečíst tuto stránku:

Novinky v projektu

Dnes žádné novinky

ČVUT FBMI
, MŠMT, ESF, UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŃSKÉHO KRAJE, KLATOVSKÁ NEMOCNICE
CONSULTING COMPANY NOVASOFT

V rámci programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Oblast podpory: 7.2.4. – Partnerství a sítě
Příjemce dotace: České vysoké učení technické v Praze - FBMI se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00, Praha 6
Projekt je realizován: na Fakultě biomedicínského inženýrství, nám. Sítná 3105 272 01 Kladno 2 IČ:
68407700